Kopuła (torus) Lechicka

Jest projektem super ekologicznej struktury, która ma generować zdrowe środowisko dla życia oraz minimalizować koszty energetyczne do jej funkcjonowania. Projekt oparty jest o Złoty Podział oraz sekwencję Fibonacciego, oraz budowy oka ludzkiego, technologii usprawnionego pieca rakietowego, parmakultury, akwaponiki lub hydroponiki. Dom też jest przystosowany do szybkiej zmiany go z jednorodzinnego na dwu lub 3 rodzinną strukturę.

Społeczność Suwerenów Ariowie

Głównym celem SSA jest stworzenie funkcjonalnego modelu, suwerennej społeczności rdzennych, naturalnych ludzi. Model oparty jest System Równoległy Fraktalny, który gwarantuje zachowanie pełnej suwerenności człowieka, rodziny, rodu, narodu, ludzkości. Podstawą prawa jest Prawo Naturalne. Organizacja społeczna opisana jest w Konstytucji, która porządkuje pewne kulturowe elementy w zgodzie z prawem naturalnym.
 
Społeczność Suwerenów wypowiada się podczas Wieców Suwerena, którego finalna konkluzja jest ogłaszana poprzez Obwieszczenia Suwerena. Obwieszczenia te mają charakter opinii oraz potwierdzenia ogólnego stanowiska społeczności

Rzeczpospolita Suwerenów

Republika Suwerenów (RPS) jest Unią Wolnych, Naturalnych Ludzi żyjących na Ziemi, którzy pragną sformatować relacje z podmiotami nadrzędnymi, jakimi są podmioty prawa stanowionego, religijnego, państwowego, korporacyjnego itp.

RPS powstał jako wynik współczesnych potrzeb Suwerena osaczonego przez twory, które domniemają swoje prawa nad życiem oraz człowieczeństwem. RPS przygotowuje oraz udostępnia opracowania prawne, dokumenty identyfikacji oraz komunikacji z fikcją prawną korporacji.

Akademia Wiedźmina

Ma za zadanie opracowanie żywego i naturalnego modelu nauczania oraz poszerzania wiedzy opartej o praktyczność, użyteczność, skuteczność, obserwację, najlepsze sprawdzone praktyki, techniki samorozwoju, samoedukacji i wiele więcej. Niedopuszczalne jest szerzenie dogmatów, wierzeń naukowych lub pseudonauki, jaką znamy we współczesnych systemach. Dzieci od maleńkości powinno uczyć się zdrowych i naturalnych zachowań. Rozwój powinien następować poprzez ciekawość, fascynację, osiągnięcia praktyczne i skuteczne.

Rozumienie znaczenia znaków, słów, logiki, erudycja, Akademia Wiedźmina, będzie rozwijana w świecie internetu, jako przekazy audio wizualne, cyfrowe podręczniki, szkolenia, kursy online, korepetycje oraz zaproszenia na obozy, szkolenia na żywo. Dodatkowo przygotowana będzie dystrybucja podręczników, książek, materiałów pomocniczych, narzędzi, technologii oraz sprzętu…

Shopping Cart
>