Inicjacja Aktu Woli

Inicjacja która zmienia wszystko

00:00 Obfitość Edenu01:22 Zapowiedź książki – „Akt Woli”01:33 Inicjacja Aktu Woli – zespół testowy – kropka w Akcie Woli03:10 Ty będziesz pierwszy w Akcie Woli – https://marcinvam.com/aktwoli04:31 Inicjacja Aktu Woli jest za darmo – wsparcie Ariów https://platforma.ariowie.com05:08 Trzy grupy – Pierwsza grupa – otrzymasz opracowania PDF oraz ankiety do wypełnienia05:21 Druga grupa – To samo co grupa pierwsza plus konferencje głosowe i omawianie progresu …

Inicjacja która zmienia wszystko Read More »

Shopping Cart
>