czerwiec 2020

koniec Polin już w ciągu roku

Obawiam się, że fluoryzacje oraz szereg eksperymentów farmakologicznych, socjotechnicznych itp. zastosowanych na rdzennych mieszkańcach serca Europy, doprowadził do ciężkiego oduraczenia i apatii „narodowej”. To nic… Większość posiadaczy obywatelstwa Polskiego nie ma pojęcia co się dzieję, a ich perspektywy są ograniczone do misy i klopa. To nic… Udział w ustawce nazywaną dla niepoznaki „wyborami” jest tylko …

koniec Polin już w ciągu roku Read More »

Przypomnij sobie | Narzędzie

Jesteśmy Duchem uwięzionym w tym ciele. Wędrujemy po ziemi, przygwożdżeni do swej cielesności. Naszym przeznaczeniem jest jednak wykraczać poza to ciało, stać się Pneumą. Jesteśmy wolą i cudem, zobowiązani do przypomnienia i pamiętania (że) Zrodziliśmy się dzięki jednemu tchnieniu, jednemu słowu Jesteśmy wszyscy jedną iskrą, zalążkiem słońca. Dziecko, obudź się. Dziecko, uwolnij światło. Obudź się …

Przypomnij sobie | Narzędzie Read More »

Prawo Naturalne | Ariowie

Prawo Naturalne „Dążąc do dobra i piękna, wszelkie szkody zadośćuczynię, wedle możliwości.” Jest prawem emanującym z nieskażonej Natury Człowieczej, wynikającej z jego interakcji z naturalnymi aspektami jego doświadczeń oraz wszelkich interakcji ze światem zewnętrznym i wewnętrznym. Jako narodzony w tym wymiarze człowiek, jest pierwszym beneficjentem daru pojednania rodziców, nawet jeżeli to pojednanie nie było samo …

Prawo Naturalne | Ariowie Read More »

jest nas miliony spotkajmy się w Oceanie | OBNAŻANIE MATRIXA

17 Marca 1921 – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19210440267/O/D19210267.pdf 23 Kwietnia 1935 – Ustawa Konstytucyjna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19350300227/O/D19350227.pdf https://chat.ariowie.com/register/rvp28EXRvj9Q8uLkG https://chat.ariowie.com/channel/konstytucja https://ariowie.com/rody https://ariowie.com/deklaracja-suwerena https://marcinvam.com https://bitchute.com/pollechicki https://cda.pl/pollechicki https://vk.com/pollechicki

Shopping Cart
>