Warstwa wewnętrzna emocjonalna

 PDF: https://bit.ly/1WWEpdf
Wstęp
00:37 Warstwa Wewnętrzna Emocjonalna
01:39 Czy faktycznie jesteś tym co jesz i pijesz?
02:20 Solidna ocena twojego stanu – 4 pytania.
04:40 Jak oddychasz?
05:40 Powody utraty energii, apatii, bezradności…
06:37 Eksperyment
07:33 Przed tobą jest wspaniałość
08:12 Jeżeli masz wspaniałe życie, które nie przynosi radości…
09:00 Tylko twoja prawda
09:30 Możesz zmienić wszystko w sobie, ale…
10:10 Moja misja

Shopping Cart
>