Zanim podasz rękę popatrz głęboko w oczy | Marcin Vam

UWAGA! To nagranie nie jest przeznaczone na początek dnia. Nie ma na celu wzbudzić strachu, tylko otworzyć oczy zrozumienia.
Swoją wolą oraz intencją podnieś siebie ku światłu. Rozświetl świat zakłamania i strachu.

Pokój w tobie jest pokojem na Ziemi.
Moc w tobie jest mocą na Ziemi.
Dobro w tobie jest dobrem na Ziemi.

Kiedy spotykasz człeka, popatrz mu głęboko w oczy i upewnij się, że podasz rękę swojemu.
Wylewają na nas demony w ludzkiej postaci.
Jeżeli się jednasz i wspierasz ich, otwierasz piekło przed sobą.
To nie jest religijne bajanie…unikaj religii oraz znaków, których znaczenie jest dziwne lub niepokojące…Czujemy to.

Kiedy zobaczysz dobrą duszę w oczach człowieka, bądź mu więcej niż bratem.
Desperacko potrzebujemy jedności.

WAŻNE!
Unikaj pomocy w ciemno i na oślep!
Jeżeli nie masz kontaktu z oczami człowieka, z którym chcesz się połączyć…zaniechaj tego.

Unikaj oceny poprzez powierzchowność. PATRZ NA OCZY!
TEGO NIE DA SIĘ OSZUKAĆ.
Głos, wygląd, opowiastka, odgrywana rola, widok cierpienia…PATRZ W OCZY.

Ocean Serdeczności dobrzy wcieleni 🤗

https://www.youtube.com/watch?v=2tHpDwWjua4

Shopping Cart
>