Odrodzenie Suwerenów – Godność a prawo morskie

0
3240

Wiele o wolności ale co z godnością? Jaka jest twoja godność?
Godność człowieka – poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie, co wyraża się w pragnieniu posiadania także szacunku ze strony innych z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne. Ma ona dwoisty charakter i odnosi się do godności osobowej i osobowościowej. Ta pierwsza jest właściwa każdemu człowiekowi, należna mu z samego faktu bycia człowiekiem. Godność osobowościowa natomiast jest zależna od podjętego przez daną osobę trudu i jej dokonań oraz wiąże się z rozwojem osobowości etycznej. Jest jedną z podstawowych wartości w etyce rozwoju.

Polska Konstytucja już w swojej preambule stwierdza istnienie przyrodzonej godności człowieka. Art. 30 Konstytucji charakteryzuje ją jako przyrodzone, niezbywalne i nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest jedną z wartości konstytucyjnych, których nie można ograniczonać i jedną z klauzul generalnych stanowiących podstawę interpretacyjną całego systemu prawa. – Szkoda, że to nie jest przyjęte w praktyce i wielokrotnie łamane przez tzw prawa i ustawy – np o szczepieniach.

 

Nowe


https://patreon.com/pollechicki
https//ariowie.com
___________________
fragment filmu:Meet Your Strawman! https://youtu.be/ME7K6P7hlko

muzyka: Royalty Free Music Ambient Drone Soundscape #1 i 2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here